Graterlia OS
Historia aktualizacji


<< 2017.01.19 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gosscripts do wersji 1.0.3; dodanie skryptu do wykonania kopii systemu (sysbckp);
 • [MIPS32EL] dodanie pakietów enigma2-locale-xx;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-locale-pl do wersji 2017.01.20;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.01.19;

<< 2017.01.19 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu openvpn do wersji 2.4.0;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-lcd4linux do wersji 4.7-6;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów oscam do wersji 1.20-r11342-1;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.01.16;
 • [SH4] aktualizacja pakietu openvpn do wersji 2.4.0;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.01.18;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.01.17;

<< 2017.01.18 >>

 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-diseqctester
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-fastscan
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-networkbrowser
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-osd3dsetup
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-positionersetup
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-satfinder
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-videoenhancement
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-videotune

<< 2017.01.17 >>

 • [SH4] dodanie pakietu tor w wersji 0.2.9.8-1;
 • [SH4] dodanie pakietu torsocks w wersji 1.4-0;

<< 2017.01.13 >>

 • [SH4] aktualizacja pakietu zlib do wersji 1.2.10;
 • [SH4] aktualizacja pakietu flac-libs-gos do wersji 1.3.1-2;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu curl do wersji 7.52.1;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu hdparm do wersji 9.50;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu libgcc do wersji 6.3.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu libgomp do wersji 6.3.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu libstdc++ do wersji 6.3.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu mtd-utils do wersji 2.0.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu nmap do wersji 7.31-2;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-cffi do wersji 1.9.1;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-dateutil do wersji 2.6.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-pysocks do wersji 1.6.5;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-urllib3 do wersji 1.19.1;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-zopeinterface do wersji 4.3.3;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu sqlite3 do wersji 3.15.2;
Opublikowane 8 dni temu.
Ostatnio zmodyfikowane wczoraj.