Graterlia OS Historia aktualizacji


<< 2017.04.28 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-defaultfhd do wersji 2017.04.28;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-locale-pl do wersji 2017.04.28;

<< 2017.04.25 >>

 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-youtube w wersji 2017.04.25;
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-audiosync do wersji 1.3;

<< 2017.04.24 >>

 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-vzaphistory do wersji 1.0.5;
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-skin-infinityfhd do wersji 2017.04.24;

<< 2017.04.21 >>

 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-crossepg w wersji 0.8.1;
 • [SH4] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-crossepg do wersji 0.6.2-3;
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-softwaremanager do wersji 1.2.9;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-freeplayer w wersji 1.64.0;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-dmnapi w wersji 15.11.08-2;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-dreamexplorer w wersji 0.2.3
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-skin-infinityfhd do wersji 2017.04.18;

<< 2017.04.19 >>

 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietów OSCam do wersji 11384;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-openwebif do wersji 1.2.1-6;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.04.16;

<< 2017.04.18 >>

 • [SH4] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-fastsearch do wersji 1.5;
 • [SH4] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-systembackup;
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-skin-infinityfhd do wersji 2017.04.18;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-audiosync;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-epgcacheselector;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-movieretitle;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-oscamstatus;

<< 2017.04.13 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu mc do wersji 4.8.19;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-defaultfhd do wersji 2017.04.13;

<< 2017.04.12 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu kernel dla VU+ Solo2 do wersji 3.13.5-3;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu kernel dla VU+ SoloSE/SoloSEv2 do wersji 3.13.5-3;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu kernel dla VU+ Zero do wersji 3.13.5-3;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-defaultfhd do wersji 2017.04.12;
 • [SH4] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2016.09.11-20;

<< 2017.04.11 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu kernel dla VU+ Duo2 do wersji 3.13.5-3;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-defaultfhd do wersji 2017.04.11;
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-softwaremanager do wersji 1.2.5;
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-skin-infinityfhd do wersji 2017.04.11;

<< 2017.04.10 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.04.06;
 • [SH4] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2016.09.11-19;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.04.09;
 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietów OSCam do wersji 11381;

<< 2017.04.06 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-defaulthd do wersji 2017.04.04;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-defaultfhd do wersji 2017.04.04;
 • [ALL] aktualizacja pakietów enigma2-locale;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.04.06;
 • [SH4] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2016.09.11-17;

<< 2017.04.04 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-infinityfhd do wersji 2017.04.04;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-defaultfhd do wersji 2017.04.04;

<< 2017.04.03 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.04.01;

<< 2017.03.31 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu tzdata do wersji 2017b;

<< 2017.03.29 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu ffmpeg do wersji 3.2.4-9;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.03.28;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu transmission do wersji 2.92;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu libpng do wersji 1.6.24;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu libpng-progs do wersji 1.6.24;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.03.10;
 • [ALL] dodanie pakietu enigma2-skin-defaultfhd;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-skin-infinityfhd;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-skin-darksilverfhd;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-skin-metrixfhd;
 • [ALL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-skin-blackglass;
 • [ALL] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-softwaremanager do wersji 1.2.2;

<< 2017.03.27 >>

 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietów OSCam do wersji 11380;

<< 2017.03.13 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.03.05;

<< 2017.03.08 >>

 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-autotimer
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-extnumberzap
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-foreca
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-netspeedtest
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-sherlock
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-ummeteo

<< 2017.03.06 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.03.05;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu opkg do wersji 0.3.3-1;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu python-youtube-dl do wersji 2017.03.05;

<< 2017.03.03 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu aio-grab do wersji 1.0.98;

<< 2017.03.02 >>

 • [SH4] [MIPS32EL] usunięcie (na wyraźną prośbę autora) pakietu enigma2-plugin-sva;

<< 2017.02.27 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów gstreamer do wersji 1.11.2;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów python do wersji 2.7.12-2;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu python-cryptography do wersji 1.7.2;
 • [ALL] aktualizacja pakietów enigma2-locale;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-cooltvguide;
 • [SH4] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-bootlogo-gos-stony272;
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-remotecontrolcode;

<< 2017.02.24 >>

 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietów OSCam do wersji 11360;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów gstreamer do wersji 1.11.1-2;

<< 2017.02.23 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów gstreamer do wersji 1.11.1-1;

<< 2017.02.21 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietów enigma2-locale;

<< 2017.02.20 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.02.19;

<< 2017.02.15 >>

 • [MIPS32EL] dodanie pakietu dvbsnoop;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.02.14;
 • [SH4] aktualizacja pakietu kernel-modules-default-gos (poprawka SR30000);
 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietów OSCam do wersji 11359;
 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietów OSCam Longterm do wersji 11350;

<< 2017.02.13 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.02.13;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu cairo do wersji 1.14.8
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gdk-pixbuf2 do wersji 2.36.1
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu python-pyopenssl do wersji 16.2.0;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu python-youtube-dl do wersji 2017.02.11;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu showiframe do wersji 1.4;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów avahi do wersji 0.6.32-1
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gstreamer-plugins-dvbmediasink do wersji 1.0.175;
 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-openwebif do wersji 1.2.1-4;
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu elfutils-libelf w wersji 0.166;
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu libdw w wersji 0.166;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.02.13;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.02.13;

<< 2017.02.11 >>

 • [SH4] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-youtube do wersji 2017.02.11;

<< 2017.02.08 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.02.09;

<< 2017.02.08 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.02.08;

<< 2017.02.07 >>

 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.02.05;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gstreamer-plugins-dvbmediasink do wersji 1.0.167-14;

<< 2017.02.03 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.02.01;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-openwebif do wersji 1.2.1-3;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.02.02;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-locale-pl do wersji 2017.02.02;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.02.02;
 • [SH4] aktualizacja pakietu opkg do wersji 0.2.4-34;
 • [ALL] dodanie pakietu graterlia-e2gui w wersji 1.0.0; pakiet instaluje jedynie Enigma2 GUI + kilka wtyczek należących do Enigma2 GUI; pakiet również automatycznie aktywuje repozytorium addons;

<< 2017.01.30 >>

 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-automaticvolumeadjustment;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-epgsearch;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-virtualzap;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-vzaphistory;

<< 2017.01.28 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gosscipts do wersji 1.0.10;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.01.28;

<< 2017.01.26 >>

 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-shoutcast;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-shootyourscreen;
 • [SH4] [ADDONS] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-shootyourscreen do wersji 1.0.7;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów gstreamer do wersji 1.11.1;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-openwebif do wersji 1.2.1-2;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu python-youtube-dl do wersji 2017.01.24;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu glib2 do wersji 2.50.2;
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu aio-grab;

<< 2017.01.25 >>

 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-mediaplayer;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-mediascanner;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-pictureplayer;
 • [MIPS32EL] dodanie pakietów oscam-xxx-longterm (aktualizowane co jakiś czas i uznawane za stabilne);
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów OSCam do wersji 1.20-r11350-1;

<< 2017.01.24 >>

 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-yweather;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-coverfind;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gosscripts do wersji 1.0.6 (dodanie wykrywania czy nośnik do wykonania backup ma tablice partycji GPT czy DOS);
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu ffmpeg do wersji 3.2.2-9;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu dvbsnoop do wersji 1.4.53-1;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gstreamer-plugins-dvbmediasink do wersji 1.0.156-14;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu openvpn do wersji 2.4.0-1;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.01.23;

<< 2017.01.23 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-locale-pl do wersji 2017.01.23;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.01.22;
 • [ALL] aktualizacja pakietu busybox do wersji 1.26.2;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-plugin-softwaremanger;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-skin-infinityhd;
 • [MIPS32EL] [ADDONS] dodanie pakietu enigma2-skin-pli-fullhd;

<< 2017.01.21 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gosscripts do wersji 1.0.4;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.01.20;
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-osdpositionsetup;

<< 2017.01.19 >>

 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu gosscripts do wersji 1.0.3; dodanie skryptu do wykonania kopii systemu (sysbckp);
 • [MIPS32EL] dodanie pakietów enigma2-locale-xx;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-locale-pl do wersji 2017.01.20;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.01.19;

<< 2017.01.19 >>

 • [MIPS32EL] [SH4] aktualizacja pakietu openvpn do wersji 2.4.0;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietu enigma2-plugin-lcd4linux do wersji 4.7-6;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów oscam do wersji 1.20-r11342-1;
 • [MIPS32EL] aktualizacja pakietów enigma2 GUI do wersji 2017.01.16;
 • [ALL] aktualizacja pakietu enigma2-skin-default do wersji 2017.01.18;
 • [ALL] aktualizacja pakietu tuxbox do wersji 2017.01.17;

<< 2017.01.18 >>

 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-diseqctester
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-fastscan
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-networkbrowser
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-osd3dsetup
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-positionersetup
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-satfinder
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-videoenhancement
 • [MIPS32EL] dodanie pakietu enigma2-plugin-videotune

<< 2017.01.17 >>

 • [SH4] dodanie pakietu tor w wersji 0.2.9.8-1;
 • [SH4] dodanie pakietu torsocks w wersji 1.4-0;

<< 2017.01.13 >>

 • [SH4] aktualizacja pakietu zlib do wersji 1.2.10;
 • [SH4] aktualizacja pakietu flac-libs-gos do wersji 1.3.1-2;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu curl do wersji 7.52.1;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu hdparm do wersji 9.50;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu libgcc do wersji 6.3.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu libgomp do wersji 6.3.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu libstdc++ do wersji 6.3.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu mtd-utils do wersji 2.0.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu nmap do wersji 7.31-2;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-cffi do wersji 1.9.1;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-dateutil do wersji 2.6.0;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-pysocks do wersji 1.6.5;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-urllib3 do wersji 1.19.1;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu python-zopeinterface do wersji 4.3.3;
 • [MIPS32EL] aktualizaja pakietu sqlite3 do wersji 3.15.2;
Opublikowane 01/12/2017, 9:11:25.
Ostatnio zmodyfikowane wczoraj.